Rens Bijma

Bewerkingen

Voor de Cantorij van de Oude Kerk in Soest maakte Rens Bijma Nederlandse bewerkingen van (delen van) passies van Heinrich Schütz. Deze werden uitgevoerd in diensten op Goede Vrijdag.

Bewerkingen

1. Heinrich Schütz, Matthäus-Passion
Nederlandse bewerking van de tweede helft van Schütz’ passie voor toepassing in een Goede-vrijdagdienst door de Cantorij van de Oude Kerk in Soest.
Omdat de passie in totaal voor zo’n dienst te lang is, is gekozen voor het gedeelte vanaf Matteüs 26: 57.
Voor de evangelietekst is aangesloten bij de Nieuwe Bijbelvertaling. Getracht is de noten van Schütz zoveel mogelijk te respecteren, maar noodgedwongen moest daarmee vrij worden omgegaan. Voor de koren is nauwer aangesloten bij de Duitse tekst, om de harmonieën volledig intact te laten.
Als u hier klikt, kunt u een aantal pagina’s van de partituur inzien.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u met mij contact opnemen. Ik stuur u de partituur graag toe.

2. Heinrich Schütz, Lukas-Passion
Vergelijkbaar met de Matthäus-Passion; zie hierboven.
Gekozen is voor het slot, vanaf Lucas 23.
Een voorbeeldbestand is te downloaden via deze link.