Rens Bijma

Lezingen

Lezing over de Matthäus-Passion in Gouda, 2020. Foto Ger Bosch.

Rens Bijma kan desgewenst lezingen verzorgen over verschillende muzikale onderwerpen. Bij elke lezing hoort een PowerPointpresentatie met kernwoorden, afbeeldingen en muziekvoorbeelden. Voor de benodigde apparatuur wordt steeds gezorgd.

Lezingen

8ens Bijma kan desgewenst lezingen verzorgen over verschillende muzikale onderwerpen.

Voorbeelden zijn:

– Bachs eigen uitvoeringen van zijn kerkelijke werken in Leipzig
– Bachs Matthäus-Passion
– Bachs Weihnachtsoratorium
– Bachs eigen uitvoeringen van zijn Matthäus-Passion
– Bachs eigen uitvoeringen van zijn Johannes-Passion
– Bachs cantates
– Handels Messiah
– Schütz en zijn Musicalische Exequien
– Vespermuziek van Monteverdi

Op verzoek kunnen nieuwe lezingen ontwikkeld worden.

Daarnaast verzorgt Rens Bijma samen met de theoloog Kees Bregman lezingen over klassieke muziek bij kerkelijke of Bijbelse thema’s. Kees Bregman gaat in op de theologische context, terwijl Rens Bijma de gekozen muziek toelicht en laat horen. In de afgelopen tien jaar zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

– De katholieke Requiemmis (2008)
– Duitse en Engelse protestantse Requiem-muziek (2009)
– Apocalyps (2010)
– Kerst volgens Lucas (2011)
– Kerst volgens Mattheüs (2012)
– Mozes (2014)
– Jesaja en Jeremia (2015)
– Saul en David (2016)
– Het scheppingsverhaal (2017)
– De rechters Debora, Simson en Jefta (2018)
– Daniël (2019)
– Het Hooglied (2020)
– Maria Magdalena (2021)
– Pelgrimspsalmen (2022)

Deze lezingen, eveneens met Powerpointpresentatie met teksten en afbeeldingen van kunstwerken, zijn in het bijzonder geschikt voor kerkelijke gezelschappen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen (via tabblad ‘Contact‘).

Agenda 2022/2023:

18 oktober: Soest, Pelgrimspsalmen
17 november: Soest, Weihnachtsoratorium
20 november: Baarn, introductie bij cantate 33
12 januari: Doorn, Maria Magdalena