Rens Bijma

Lezingen

Lezing over de Matthäus-Passion in Gouda, 2020. Foto Ger Bosch.

Rens Bijma kan desgewenst lezingen verzorgen over verschillende muzikale onderwerpen. Bij elke lezing hoort een PowerPointpresentatie met kernwoorden, afbeeldingen en muziekvoorbeelden. Voor de benodigde apparatuur wordt steeds gezorgd.

Lezingen

Rens Bijma kan desgewenst lezingen verzorgen over verschillende muzikale onderwerpen.

Voorbeelden zijn:

– Bachs eigen uitvoeringen van zijn kerkelijke werken in Leipzig
– Bachs Matthäus-Passion
– Bachs Johannes Passion
– Bachs Weihnachtsoratorium
– Bachs eigen uitvoeringen van zijn Matthäus-Passion
– Bachs eigen uitvoeringen van zijn Johannes-Passion
– Bachs cantates
– Handels Messiah
– Schütz en zijn Musicalische Exequien
– Vespermuziek van Monteverdi

Op verzoek kunnen nieuwe lezingen ontwikkeld worden.

Daarnaast verzorgt Rens Bijma samen met de theoloog Kees Bregman jaarlijks een lezing over klassieke muziek bij kerkelijke of Bijbelse thema’s. Kees Bregman gaat in op de theologische context, terwijl Rens Bijma de gekozen muziek toelicht en laat horen. In de afgelopen jaren zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

– De katholieke Requiemmis (2008)
– Duitse en Engelse protestantse Requiem-muziek (2009)
– Apocalyps (2010)
– Kerst volgens Lucas (2011)
– Kerst volgens Mattheüs (2012)
– Mozes (2014)
– Jesaja en Jeremia (2015)
– Saul en David (2016)
– Het scheppingsverhaal (2017)
– De rechters Debora, Simson en Jefta (2018)
– Daniël (2019)
– Het Hooglied (2020)
– Maria Magdalena (2021)
– Pelgrimspsalmen (2022)
– Engelen (2023)
– Getijden (2024)

Deze lezingen, eveneens met Powerpointpresentatie met teksten en afbeeldingen van kunstwerken, zijn in het bijzonder geschikt voor kerkelijke gezelschappen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen (via tabblad ‘Contact‘).

Agenda 2023/2024:

21 november: Soest, Oude Kerk, Engelen
9 december, Baarn, Pauluskerk, introductie cantate 62 en 248/V.1 (Bach Cantorij Baarn)
18 januari: Doorn, De Koningshof, Pelgrimspsalmen
3 februari: Soest, Oude Kerk, introductie cantates 18 en 106 (vesper, Bach Cantorij Baarn)
1 maart: Gouda, Johannes-Passion
3 april: Soest, Emmakerk, Handels Messiah

Agenda 2024/2025:

24 oktober: Doorn, De Koningshof, Schütz, Musicalische Exequien
5 november: Soest, Oude Kerk, Getijden
11 december: Soest, Oranjehof, Messiah of Weihnachtsoratorium
4 of 6 februari: Doorn, De Koningshof, Engelen