Rens Bijma

Curriculum Vitae

Wie is Rens Bijma, en hoe kwam hij ertoe zich te verdiepen in de uitvoeringspraktijk van Bachs vocaal-instrumentale kerkmuziek?

Over

Rens Bijma

Rens Bijma werd geboren op 4 december 1947 in Groningen. Vanaf zijn zevende levensjaar kreeg hij harmoniumles. Op het Christelijk Lyceum in Alkmaar volgde hij de HBS-B-opleiding, die hij in 1965 afrondde. In deze tijd ontstond zijn liefde voor de muziek van Johann Sebastian Bach. Hij studeerde scheikunde (hoofdvak Biochemie) aan de Vrije Universiteit. Tijdens zijn doctoraalopleiding was Muziekwetenschap zijn tweede bijvak; het tentamen hiervoor legde hij af bij prof. dr. Frits Noske aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam. In 1972 werd hij benoemd tot leraar scheikunde aan het Develsteincollege in Zwijndrecht en in 1987 aan het Griftland College in Soest.

Tijdens zijn werkzame leven heeft hij op amateurniveau veel tijd en energie besteed aan muziek. Hij bouwde een eigen klavecimbel en speelde orgel tijdens kerkdiensten. Hij zong o.a. als tenor in de Laurenscantorij en in het koor van de Nederlandse Bachvereniging. Hij dirigeerde docentenkoren en tijdelijk de Cantorij van De Oude Kerk in Soest. Hij organiseert mede projecten van het vocaal-instrumentale ensemble Quintessens, ontwerpt daarvoor programma’s en zingt hierin als tenor of bas. Samen met de theoloog ds. Kees Bregman verzorgt hij muziekavonden over een Bijbels thema, waarin theologie, muziek en (schilder)kunst samenkomen. Hij heeft zich beziggehouden met onderzoek naar uitvoeringspraktijken zoals die door de componist zelf werden gehanteerd. In 1992 publiceerde hij samen met Jos van Veldhoven een artikel in het Tijdschrift voor Oude Muziek over Bachs rol tijdens de uitvoering van zijn cantates in Leipzig als dirigent en als klavecinist.

Sinds zijn pensionering eind 2010 heeft hij zich ten doel gesteld de uitvoeringspraktijk van Bachs vocaal-instrumentale werken in Leipzig te bestuderen, in goede samenwerking met Jos van Veldhoven (tot zomer 2018 artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging). Sedert december 2016 heeft hij een deel van het hierbij ontstane materiaal gebruikt voor een promotietraject onder leiding van prof. dr. Albert Clement. Op 11 december 2017 promoveerde hij in Utrecht tot doctor in de muziekwetenschap. Sindsdien werkt hij aan de voltooiing van zijn project door het aantal hoofdstukken uit te breiden en te publiceren op deze website. In september 2021 is gestart met een Engelstalige versie van de website, waarop in de loop van de komende jaren alle hoofdstukken zullen worden gepubliceerd.